logo
Copyright INTON 2016
 

Woreczek ryżu – jałmużna wielkopostna

Category
ANIMACJE, FILMY REKLAMOWE

Po raz siódmy Franciszkański Sekretariat Misyjny w Gdyni przy współudziale Fundacji „Tworzyć Miłością” wychodzi z inicjatywą „Woreczek ryżu”, która na stałe wpisała się w program jałmużny wielkopostnej wielu Polaków i niektórych wspólnot parafialnych. Teraz może stać się także Twoim! Tegorocznej akcji dobroczynnej towarzyszy hasło: „Wy dajcie im jeść!” Mt 14,16. Wierzymy, że to Bóg jest tym, który zaspokaja wszystkie nasze głody, wszystkie nasze pragnienia w sobie tylko wiadomy sposób.